Tepelné čerpadla vzduch vzduch pro topení. Ekonomické topení s velkou účinností.

Služby

Provádíme:

- montáže a servis klimatizací

- montáž a servis klimatizací z našeho portfolia

- pro ostatní značky prosím napiště dotaz s typem a značkou 

 

Klimatizace a tepelná čerpadla

 

MONTÁŽE

- montáže a servis klimatizací a tepelných čerpadel vzduch-vzduch

- používáme značkové měřící přístroje (Testo)

- práci provádí certifikování pracovníci

- pravidelně se vzděláváme, sledujeme trendy a novinky

- provádíme také kompletní montáže na klíč včetně zasekání, zednických prací, malování, opravy fasády, atd.

- za příplatek je možno dodat revizní zprávu elektro, založení servisní knihy

 

PROFYLAXE

Provádíme: 

1) Měsíční servis :

- Vyčištění vnitřní jednotky ( filtry,  výměník, odvod kondenzátu )

- Vyčištění venkovní jednotky ( výměník ) , kryt

- Jednou ročně viz. servis č.2

- dojezd do 15km

 

 

2) Roční nebo jednorázový servis

- Vyčištění vnitřní jednotky ( filtry,  výměník, odvod kondenzátu )

- Vyčištění venkovní jednotky ( výměník ) , kryt

- změření a kontrola úniku chladiva

- kontrola kompresoru, kontrola provozních tlaků

- údržba elektro

- dojezd do 15km

 

3) Kontrola úniku chladiva detektorem

4) Založení servisní knihy 

5) Povinná zkouška úniku chladiva

Dle velikosti zařízení

SERVIS A REVIZE

- klimatizačních zařízení

- provádíme povinné kontroly úniku chladiva

 

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

- poradíme s výběrem klimatizace dle požadavků zákazníka

- provádíme výpočet tepelných ztrát objektů (Ing. Jiří Kolář - viz. Kontakty)

- provádíme návrh a dodání projektové dokumentace

- vyřídíme za vás noční tarif u dodavatele elekřiny

- revizi zařízení, elektro revizi

- provádíme povinné pravidelné kontroly úniku chladiva

- vedeme za vás evideci zařízení

 

REVIZE

provádíme pravidelné kontroly Těsnosti vyžadované zákonem !!!

Volejte  +420 732 164 124 

Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:

  • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

Legislativní povinnosti provozovatele

  • Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.
  • Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Pravidelné kontroly těsnosti F-plyny

F-plyny
Obsah F-plynů Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
5 t CO2-eq 1 x 12 měsíců 1 x 24 měsíců
50 t CO2-eq 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
500 t CO2-eq * 1 x 3 měsíce 1 x 6 měsíců

* Od 1. 1. 2015 je u těchto zařízení povinné instalovat systém detekce úniků
Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015.
Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.

Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.

POZOR: Pro provozovatele zařízení to znamená, že se systém detekce úniků musí zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle Nařízení 842/2006 nutné!

Pravidelné kontroly těsnosti Regulované látky

Regulované látky
Obsah regulovaných látek Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
hermetické systémy 6 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
3 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
30 kg – 300 kg 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
nad 300 kg 1 x 3 měsíce * 1 x 6 měsíců

* Systém detekce úniků, povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více.

Pravidelné kontroly těsnosti Hermeticky uzavřené zařízení

Platnost do 31. 12. 2016

  • Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako „Hermeticky uzavřený systémem“, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů rovné a větší než 6kg.

Platnost od 1. 1. 2017

  • Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako Hermeticky uzavřený systémem, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů menší než 6 kg.
  • Kontroly těsností se nevztahují na hermeticky uzavřené zařízení obsahující méně než 10 tun CO2-eq. Zařízení musí být ovšem od výrobce označené jako Hermeticky uzavřený systémem.

Povinnosti provozovatele zařízení

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel zařízení zajistit opravu bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení zajistí provozovatel kontrolu opravy prostřednictvím certifikované osoby. Udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv.

Vedení záznamů

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny. Mohou se i nadále používat stávající evidenční knihy. Provozovatel zařízení musí uchovávat záznamy po dobu pěti let.

NOVÉ: Servisní firmy musí uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let (dostačující je kopie pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a následně vytištěná a uchovaná v papírové podobě).

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

Sdílení zodpovědnosti

Distributor / instalující osoba – zodpovědnost za distribuci chladiv certifikovaným podnikům je nyní zcela jasně sdílena jak samotnými distributory (prodejci), tak montážními firmami. Distributoři chladiv musí kontrolovat, že jsou F-plyny dodávány pouze certifikovaným podnikům.

Přednaplněná nehermeticky uzavřená zařízení plněná F-plyny jsou dodávaná konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede certifikovaný podnik.

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem