Tepelné čerpadla vzduch vzduch pro topení. Ekonomické topení s velkou účinností.

Filtry do klimatizací Sinclair atechnologie Plasmatec

Filtry v nabidce plusnakup.cz pro jednotky Sinclair

MECHANICKÝ FILTR
Mechanický filtr zachycuje aerosoly a drobné částečky, pročišťuje vzduch v místnosti,
katalyzuje a rozkládá až 80% čpavku,sirovodíku a uhlovodíků. Tento filtr je stálý
a je možno jej použít po dlouhou dobu bez regenerace. Po umytí je filtr opět plně
funkční. U klimatizačních jednotek je standardní výbavou.

AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR
SAF-OPWA
Aktivní uhlík je absorbent s duální schopností absorpce: fyzické a chemické,
jak z ovzduší, tak z tekutin. Rychle pohlcuje škodlivé plyny, např. benzen, formaldehyd
a amoniak.


FILTR S KATECHINEM SAF-OPWC
Katechin je výtažek ze zeleného čaje, který se pro své oxidační a sterilizační účinky
do filtrů. Aktivní enzymy vytvářejí benzenové jádro, které pohlcuje pachy
a škodlivé látky v ovzduší. Katechinový filtr účinně a dlouhodobě zachycuje a sterilizuje
prachové částice. Jeho antibakteriální úprava zneškodňuje více jak 95% bakterií, např.
Staphylococcus aureus.


FILTR OBSAHUJÍCÍ
IONTY STŘÍBRA SAF-OPWS
Filtr s povrchovou úpravou stříbrem
je zcela novým druhem výkonných
sterilizačních produktů. Ionty stříbra jsou
bez barvy a zápachu a nemají žádné
vedlejší účinky, jakými jsou podráždění,
znečištění či těkavost. Ionty se
po sterilizaci samy obnovují, mají proto
dlouhou životnost a efektivně zabraňují
množení bakteríí. Kromě nesporné výhody
dlouhé životnosti sterilizace je tento
postříbřený filtr navíc šetrný k životnímu
prostředí a zcela bezpečný. Má vysokou
účinnost, ničí více jak 99% bakterií. Ionty
stříbra na sebe silně poutají bakterie
a mikroorganismy, procházejí jejich
buněčnou membránou a zabraňují štěpící
aktivitě bakterií. Narušuje strukturu DNA
bakterií a mikroorganismů, čímž způsobuje
ztrátu rozmnožovací schopnosti bakterií.


FOTOKATALYTICKÝ FILTR
SAF-OPWP
Fotokatalytický filtr redukuje pachy
a choroboplodné bakterie působením
svého ultrafialového světla. Efektivně
tak očišťuje ovzduší a zároveň jej udržuje
svěží. Titan TiO2 obsažený v tomto filtru
má silný fotokatalytický efekt, zároveň je
však šetrný k životnímu prostředí. Zbavuje
ovzduší více jak 90% kyseliny octové,
formaldehydu, amoniaku a dále více než
70% obnovitelných škodlivých látek.
BIOLOGICKÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ
FILTR SAF-OPWB
Tento filtr je vyroben z čistícího materiálu
s vynikající sterilizací a schopností
zachycovat prach. Když vzduch proudí přes
filtr, prach a bakterie se zachytí na povrchu
filtru, který je bio-baktericidní. V případě
uchycení mikrobu, bio-baktericidní vrstva
naruší jeho metabolismus a omezí jeho
růst. Účinnost zachycení Escherichia Coli
a Staphylococcus aureus je vyšší než 95%.


FILTR PROTI ROZTOČŮM
SAF-OPWM
Pomocí tohoto filtru odstraníte vysokou
rychlostí ze vzduchu až 90 % roztočů.
Tento filtr je zejména vhodný pro lidi trpící
alergiemi a astmatem.


KATALYTICKÝ FILTR
SAF-OPWK
Základní materiál filtru je polyuretan a
katalytická vlákna. Efektivně zachytává
a odstraňuje formaldehyd a další těkavé
organické sloučeniny (VOC), škodlivé plyny
a pachy. Katalytický filtr může odstranit až
92,9% formaldehydu ze vzduchu za 2,5
hodiny.

 

Plasmatec - Sinclair

S efektivní funkcí PLASMA TECHNOLOGIE je ovzduší znatelně čistší a svěžejší.
Díky klimatizacím SINCLAIR je Vaše prostředí nejenom ochlazováno či vytápěno
dle Vašich požadavků, zároveň je také bezpečnější. Plasma technologie zajišťuje
čištění vzduchu od škodlivých bakterií.Ovzduší je tak nejenom čisté, ale i svěží.

Chraňte svou rodinu pomocí tohoto nového prvku: snížíte tak pravděpodobnost
onemocnění chřipkou či jinými nemocemi způsobenými bakteriemi přenášenými
vzduchem. Snižování alergenů v takto čištěném vzduchu navíc příznivě působí
na alergiky. Plasmová technologie čištění vzduchu zajišťuje přírodní bioklima bohaté
na aktivní kyslíkové molekuly, známé jako ionty. Vytváří měřitelné a kontrolovatelné
množství pozitivních a negativních kyslíkových iontů. Negativní ionty obsahují
elektron, zatímco pozitivní ionty tento elektron postrádají, čímž je dosaženo nestabilních podmínek.
Tyto nestabilní ionty mají následující příznivé účinky:

ZBAVUJÍ OVZDUŠÍ ČÁSTEČEK PRACHU
Vzduchem přenášené prašné částečky jsou přes iontové vazby nabity zápornými
ionty. Nabité částečky se shlukují, čímž se stávají těžšími a sedimentují. Větší
částečky jsou pak zachyceny filtrem klimatizačního systému.

STERILIZACE OVZDUŠÍ
Při separaci v oddělovací zóně se bakterie a plísňové spóry pojí s aktivními
kyslíkovými molekulami, jsou oxidovány a zničeny. Následkem tohoto procesu se
bakterie a spóry, jež jsou prostředkem přenášení bakterií z člověka na člověka,
nemohou dále množit. Ionty způsobující sedimentaci částeček tak přispívají
ke snížení výskytu bakterií v respirační zóně.

NEUTRALIZACE PACHŮ
Aerosolové a plynné pachy oxidují při kontaktu s aktivními kyslíkovými
molekulami. Pachy především organického původu jsou tak rychle
eliminovány.

KONTROLA VOC LÁTEK
V přítomnosti kobercoviny, stavebních materiálů, nábytku, kancelářského
vybavení, čistících prostředků, barev, lepidel, rozpouštědel či pesticidů se
v plynném skupenství uvolňují těkavé organické látky (Volatile Organic
Compounds). Ionty na tyto látky působí výměnou elektronů a rozbíjí tak jejich
molekulární strukturu na méně škodlivou.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ
Plíce lidí i zvířat absorbují kyslík z čistého ionizovaného ovzduší
mnohem efektivněji, což příznivě působí na všeobecné zdraví a pohodu.
Je zvýšena bdělost a soustředěnost organismu.