Akční ceny vybraných jednotek s tepelným čerpadlem nyní s dotací na montáž.

Údržba a profylaxe

Provádíme: 

1) Měsíční servis :

- Vyčištění vnitřní jednotky ( filtry,  výměník, odvod kondenzátu )

- Vyčištění venkovní jednotky ( výměník ) , kryt

- Jednou ročně viz. servis č.2

Individuálně.

 

2) Roční nebo jednorázový servis

- Vyčištění vnitřní jednotky ( filtry,  výměník, odvod kondenzátu )

- Vyčištění venkovní jednotky ( výměník ) , kryt

- změření a kontrola úniku chladiva

- kontrola kompresoru, kontrola provozních tlaků

- údržba elektro

- dojezd do 15km

Cena 800 Kč

 

3) Kontrola úniku chladiva detektorem

od 400 Kč - dle velikosti zařízení

 

4) Založení servisní knihy

200 Kč

 

5) Povinná zkouška úniku chladiva

Dle velikosti zařízení